бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

е-Маркетинг

  • Маркетинг в социалните мрежи
  • SEO - оптимизашия за търсачките в интернет
  •  E-mail маркетинг

С какво е по-ефективен и защо става все по-необходим?

Е-маркетингът използва глобалната мрежа за  представяне и промоция на продукти, услуги или идеи. за налагане на търговска марка. Прилагат се определени технологии, директни и индиректни канали на разпространение, като целта е да свърже бизнесът с техните клиенти – частни лица  (B2C) или друг бизнес (B2B). Е-маркетингът обхваща всички действия на компаниите, които се извършват по интернет с цел привличане на нови пазари, запазване на настоящите потребители и налагане на собствена търговска марка. 

С помощта на е-маркетинга малкия и средния бизнес има възможността да достигне световните пазари без да прави голяма инвестиция. Също така се предоставя директна обратна връзка от клиент към компания, което е предпоставка за по-лесно и по-бързо да подобрявне на продуктите си и създаване на нови, които удоволетворяват променящите се потребности на консуматорите.

ИЗПОЛЗВАНИ канали

e-marketing
  • Реклама на web сайтовете в различни търсачки – Google, Bing и др. 
  • SEO (Search Engine Optimization) – оптимизация на сайта с цел по-добра индексация в различните търсачки
  • Блог маркетинг
  • PR маркетинг
  • E-mail маркетинг

Области в които можем да сме полезни

Дигитална трансформация
Социални мрежи
E-mail маркетинг