бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

„Ново счетоводно законодателство“

ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР

предназначен за главни счетоводители, оперативни счетоводители, финансови експерти, собственици на счетоводни кантори.
ДНИ ДО СРОКА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
ДНИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА СЕМИНАРА

„Ново счетоводно законодателство“

Програмата на семинара, предназначен за експерти в областта на счетоводството, обхваща практически теми и казуси, свързани не само с новите законодателни промени, а и с проблеми, които възникват при прилагането на контролните действия от страна на НАП. Предвидени са коментари и дискусии, свързани с годишното данъчно приключване за 2017.

Екипът на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД работи в посока към обучение и усъвършенстване на знанията на мениджъри и експерти в областта на счетоводството и финансите, като изпълнява своята мисия да предоставя знания и информация за всички новости в българското законодателство, решаването на възникнали по време на текущата година казуси и специфични обстоятелства. 

СЕМИНАРИТЕ НА „ПРО-ФИТ БИЗНЕС КОНСУЛТ“ ООД СЕ ПРОВЕЖДАТ В ОФИСА НА ФИРМАТА, В МАЛКИ ГРУПИ (ДО 7 ЧОВЕКА). ТАЗИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ДАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАЩОТО СЕ СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСКУСИЯ И ОТГОВОР НА ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ, ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ВСЕКИ УЧАСТНИК И ЗА ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ ПРИ ПОДНАСЯНЕ НА ТЕМИТЕ.
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 28.11 И 12.12.2017.

Информация и подробности за семинара 

Ново счетоводно законодателство

Тема 1  – Промени в закона за счетоводството – коментари;

Тема 2 – Национални стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия

Тема 3 – Закон за независимия финансов одит 

Тема 4 – Инвентаризация (30 минути)

Таксата за участие в семинара са в размер на 50 лв. за един участник и 45 лв. на човек при двама или повече участници от една и съща организация (посочените цени са без вкл. ДДС).

Представителите на институции и дружества, досегашни участници в семинарите на “Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара.

За заплатени такси за участие до 20ноември 2017 г. се ползва 5 % допълнителна отстъпка!

Таксата за участие включва: лекционни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за поставяне и решаване на собствени казуси, помощни принадлежности, кафе и минерална вода.

ГРАФИК И ПРОГРАМА

09:00 – 09:15 Регистрация и настаняване в залата
09:15 – 10:45 Тема 1
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 11:30 Тема 2
11:30 – 13:00 Тема 3, Тема 4

Таксата за участие в семинара може да се заплати по два начина:

  • на място в офиса на фирмата – бул. Васил Левски 1а, ет.1, ап.7 (с предварителна уговорка по телефона)
  • по банков път:

Банка: ОББ

Плучател: Про-ФИТ бизнес консулт ООД

IBAN: BG28UBBS80021057798140

SWIF: UBBSBGSF

Основание за плащане: Семинар „Счетоводство за несчетоводители“ бюджетен сектор на 21.06.2017

lector-seminar

Лектор: Росица Йорданова

РОСИЦА ЙОРДАНОВА е управляващ съдружник във фирма „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, главен счетоводител и ръководител финансов отдел с 10-годишен професионален опит в области като финансов бизнес анализ и контрол, одит и счетоводството. Завършила е Икономически Университет гр. Варна, притежава степен Магистър „Счетоводство и контрол”.  Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА).

От 2007 до 2011 г., г-жа ЙОРДАНОВА е преподавател в Икономически Университет гр. Варна, в катедра „Счетоводство и контрол”, от 2011 г. – работи в сферата на одита, след което през 2012 година става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция.

Своя професионален опит г-жа ЙОРДАНОВА е натрупала като водещ на лекции по МВА програми по счетоводство и финансов мениджмънт на английски език. Вземала е участие в семинари, като лектор по МСС, организирани от Икономически Университет в гр. Варна, конференции по счетоводство с теми свързани с отчитането на приходите. Съавтор е на помощни материали и сборници със задачи по счетоводство.

Компетенциите й са в областите на бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчните казуси и др.

В кариерата си на Главен счетоводител и ръководител Финансов отдел, г-жа Росица Йорданова е била част от екипите, разработвали и изпълнявали проекти по различни оперативни програми финансирани от Фондовете на Европейския съюз.

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“