бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Годишна инвентаризация

СЕМИНАР

Семинарът е предназначен както за експерти, ръководители и собственици на фирми от малкия и средния бизнес, така и за мениджъри и специалисти от бюджетни предприятия.
ДНИ ДО СРОКА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
ДНИ ДО ЗАПОЧВАНЕ НА СЕМИНАРА

Инвентаризация – успешен старт на годишно счетоводно приключване

Екипът на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД работи в посока към обучение и усъвършенстване на компетентността на ръководители на фирми от малкия и средния бизнес и на мениджъри на бюджетни предприятия, като изпълнява своята мисия за предоставяне на полезни знания и информация в областа на финансите и ссчетоводството. 

Като встъпителен етап от годишното счетоводно приключване, пълноценното провеждане на годишната инвентаризация поставя едно добро начало и добра основа за успешно изготвяне на верен годишен счетоводен отчет. Основните изисквания за извършването на инвентаризация се намират в глава IV „Инвентаризация“ от Закона за счетоводството. Въпреки подробните текстове в Закона, всички специалисти и мениджъри, които са преминавали през този процес, са наясно колко много детайли и специфики се съдържат в него. Семинарът, в който сме предвидили да дискутираме тази тема, ще даде яснота за етапите на инвентаризацията, номативната уредба и начините на документиране.

Семинарите на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД се провеждат в офиса на фирмата, в малки групи (до 7 човека). Тази форма на обучение дава изключително добри резултати, защото се създава възможност за дискусия и отговор на всички поставени въпроси, за индивидуален подход към всеки участник и за по-голяма гъвкавост при поднасяне на темите.
Дати на провеждане 7.11 и 10.11.2017.

Информация и подробности за семинара 

Годишна инвентаризация

  1. Организация и ред на провеждане на годишната инвентаризация – същност на инвентаризацията, подготовка за инвентаризация, видове. начин на провеждане на инвентаризация, вътрешни правила за провеждане на инвентаризация
  2. Документиране на резултатите от инвентаризацията, счетоводно и документално отразяване на получени различия при инвентаризация в бюджетна организация. Бланка за ивентаризация на разчетите,  документи при излишък при инвентаризация, образци на заповед за инвентаризация и протокол за инвентаризация.
  3. Брак при инвентаризация
  4. Осчетоводяване на липси при инвентаризация
  5. Незаприходените излишъци констатирани в резултат на извършена инвентаризация
  6. Нормативно регламемтиране. указания за годишна инвентаризация 2017 г
  7. Съвременни методи за инвентаризация, организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието

Таксата за участие в семинара са в размер на 50 лв. за един участник и 45 лв. на човек при двама или повече участници от една и съща организация (посочените цени са с без ДДС).

Представителите на институции и дружества, досегашни участници в семинарите на “Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара.

За заплатени такси за участие до 30.10. 2017 г. се ползва 5 % допълнителна отстъпка!

Таксата за участие включва: лекционни материали  по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за поставяне и решаване на собствени казуси, помощни принадлежности, кафе и минерална вода.

ГРАФИК И ПРОГРАМА

09:00 – 09:15 Регистрация и настаняване в залата
09:15 – 10:45 Работна сесия
10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 13:00 Работна сесия
  •  на място в офиса на фирмата – бул. Васил Левски 1а, ет.1, ап.7 (с предварителна уговорка по телефона)
  •  по банков път:

Банка: ОББ

Плучател: Про-ФИТ бизнес консулт ООД

IBAN: BG28UBBS80021057798140

SWIF: UBBSBGSF

Основание за плащане: Семинар „Годишна инвентаризация“  на 07.11.2017

lector-seminar

Лектор: Росица Йорданова

РОСИЦА ЙОРДАНОВА е управляващ съдружник във фирма „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД, главен счетоводител и ръководител финансов отдел с 10-годишен професионален опит в области като финансов бизнес анализ и контрол, одит и счетоводството. Завършила е Икономически Университет гр. Варна, притежава степен Магистър „Счетоводство и контрол”.  Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА).

От 2007 до 2011 г., г-жа ЙОРДАНОВА е преподавател в Икономически Университет гр. Варна, в катедра „Счетоводство и контрол”, от 2011 г. – работи в сферата на одита, след което през 2012 година става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция.

Своя професионален опит г-жа ЙОРДАНОВА е натрупала като водещ на лекции по МВА програми по счетоводство и финансов мениджмънт на английски език. Вземала е участие в семинари, като лектор по МСС, организирани от Икономически Университет в гр. Варна, конференции по счетоводство с теми свързани с отчитането на приходите. Съавтор е на помощни материали и сборници със задачи по счетоводство.

Компетенциите й са в областите на бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчните казуси и др.

В кариерата си на Главен счетоводител и ръководител Финансов отдел, г-жа Росица Йорданова е била част от екипите, разработвали и изпълнявали проекти по различни оперативни програми финансирани от Фондовете на Европейския съюз.

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“