бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Финанси и корпоративно развитие

Предизвикателства

Внимателно преценените финансови рискове, точно пресметнатите ефекти от планираните приходи, спазването на законните и административни рамки на дейността са предпоставка за успехите на всяко бизнес-начинание. Ние оставаме на разположение за консултации и оперативни дейности в сферата на данъчното и трудово-правното законодателство, разрешаването на стратегически, финансови, технологични и други казуси от управленски характер.

Бюджетиране и планиране
На базата на професионална оценка на приходите, разходите и финансови прогнози за възвръщаемостта се изготвя бюджет.
Инвестиционно финансиране
Изготвяне на инвестиционните проекти, икономически обосновка и бизнес планове.Финансово прогнозиране, моделиране и оценки.
Банково кредитиране
Намиране на най-подходящата банка и най-добрия кредитен продукт, подготвяне на кредитни обосновки и документи при кандидатстване за банков заем.
Данъци и осигуровки
Планиране и разработване на данъчна стратегия на фирмата, социално и здравно осигуряване и въпроси от трудово-правен характер.

Какво правим?

Всяка компания иска да остане силна и устойчива на пазара, да генерира печалба и да се развива. Но това изисква вземане на интелигентни, често „тънки“ компромиси – между стремежа за разпределяне на по-голяма печалбата и това, как да се разпредели капитала и останалите ресурси в целия портфейл, предназначени за разстеж на компанията. Ние Ви помогаме да намерите точния баланс, така че да изградите силен и конкурентноспособен бизнес.

Ние работим заедно с финансовите мениджъри и помагаме за разработването на интегриран подход за планиране на финансовите потоци в компанията на базата, на които се гарантира печалба. Стратегията обхваща бизнес планиране, разпределение на ресурсите, управлението на изпълнението и програми за бюджетиране. Ние също така помогаме на мениджърите да създадат високо-ефективните финансови организации като изграждаме на печеливши модели на организация. Ние имаме капацитета да помогнем на нашите клиенти да постигнат значителни подобрения в оперативната ефективност.

В областта на финансовите консултации ние строго спазваме принципите на конфеденциалност, лоялност, обективност и независимост. Работим усърдно за изграждане на доверие между партньорите.

Нашият подход

Ние предприемаме интегриран подход към предизвикателствата, свързани с изискванията на корпоративните финанси към нуждите на компанията и нейните мениджъри. Най-важната стратегия е намирането на решение по отношение на разпределението на ограничените ресурси. Това дава на една компания конкурентно предимство и увереност, че те са достатъчни за едно бъдещо разрастване.

Корпоративна и портфолио стратегия: Нашите консултанти могат да информират подробно финансовите мениджъри за възможните корпоративни стратегии и подходящи портфейлни  решения при излизането на компанията на капиталовите пазари. Ние прилагаме нашия опит, за да помагаме на нашите клиенти да определят къде и как да спечелят, като се има предвид основната дейност и възможностите за успех на пазара. 
Ние предлагаме цялостен подход, който помага да се ускорят процесите при въвеждането на нов финансов механизъм и бързо да навлязат във всички нива на организацията. За да бъде постигнат този ефект ние съчетаваме финансова дисциплина, ефективност на решенията и инструменти, които са необходимо условие за създаване на нови възможности за клиента. Ние избираме най-подходящите показатели за прилаганата стратегия и извършваме мониторинг на процеса и отчитаме напредъка към целите си.
Разработваме планове за действие и подпомагаме пазарната комуникация на клиентите, най-вече под формата на презентационни материали, за да бъде гарантира ефективността от предприетите действия.
Ние поддържаме диалог с финансовите директори на  много от нашите клиенти по широк спектър от теми, включително: финансова стратегия, управление на баланса, оперативен модел финанси функция, управление на риска и обрат и управление на кризи.

Решения в специфични области

Стратегии за успешен семеен бизнес
Изготвяне на бизнес план за стартиращи фирми
Данъци и осигуровки за чужди граждани
Изготвяне на инвестиционно портфолио