бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

e-mail маркетинг

По-добрият канал за реклама

Предимства

  • Разпространяване на информация за продукти и услуги сред възможни потенциални клиенти на сравнително ниска цена, за кратко време, използвайки регистър с e-mail  адреси (mailing list).
  • Ефекта на кампанията може да бъде проследен с голяма точност, но само при e-mail кампании, реализирани от компетентни екипи.
  • Чрез използването на съвременни web базирани платформи, проследяването на електронната кореспонденция е лесноосъществимо, предоставената обратна информация е точна и достъпна за анализ. Посредством инструментите на използваната платформа се измерват негативните и позитивните нагласи и се правят необходимите изводи за ефективността на рекламната кампания, нейната полезност за повишаване на продажбите и привличане на нови клиенти. 
  • Компаниите достигат до широка аудитория, която доброволно е предоставила електронната си поща за получаване на актуална информация за избрани от нея продукти и услуги.
  • Изключително голям брой интернет потребители ползват електронна поща, а половината от тях я отварят всеки ден.
  • E-mail маркетинга предоставя възможност за обратна връзка между рекламодател и клиент, компанията рекламодател може да следи чрез анкети и проучвания новостите и тенденциите на пазара, промяната в нагласите на евентуалните потребители и на тази база да взима по-правилни управленски решения.  

e-mail marketing

Недостатъци

  • Ако рекламната кампания не съдържа атрактивна за потенциалните клиенти информация и подхода към тях не е адекватен, то резултатът може да бъде отрицателен.
  • При някои доставчици на електронна поща e възможно голяма част от изпратените рекламни съобщения да попаднат в папката за СПАМ.
  • За да се съберат e-mail-и на потенциални клиенти е нужно време и специални подходи.
  • По-добрата практика е списъците с имейли, на които директно да се изпращат рекламни съобщения,  да се събират за конкретната кампания. В противен случай те могат да попаднат потребители, които не се интересуват от продукта или услугата, което е предпоставка за неефективност. 

Е-mail рекламни кампании

Всеки етап, през които минава една успешна e-mail рекламна кампания, се подготвя от нашите експерти с усърдие и професионализъм, за да има максимален и бърз ефект върху приходите на компанията.

База данни с e-mail

Aко клиентите нямат собствена база с имейли, то ние им помогаме да я изградят. Събирането на електронни адреси на потенциални клиенти, които се нуждаят от предлагания продукт или услуга, и които доброволно се абонират за рубриките е гаранция за успеха на маркетинговата кампания. Ние разполагаме с голяма база данни и можем да я предоставим на клиентите си.

Структура на e-mail рекламата

Рекламното послание е точно насочено към определена вече позната аудитория. Писма са структурирани така, че потенциалните клиенти просто и лесно да достигнат до желания продукт или услуга чрез директни линкове, което генерира допълнителен трафик към сайта. Регулярно се следят стандартите за СПАМ съобщения, актуализирани в интернет. Във всяко писмо се отбелязва, че е непоискано търговско съобщение, съгласно законовото изискване.

Статистика и анализ

Платформите за създаване на рекламна e-mail кампания дават възможност да се проследи цялостното развитие на процеса –  брой на изпратените рекламни известия, колко от тях са отворени, кои получатели са отворили посланието, колко от тях и кои точно са кликнали, на кои линкове са кликнали. Тези данни са извънредно важни за анализа на пазара на предлаганите продукти и услуги, за структуриране на следващи кампании и определянето на правилните аудитории.

E-mail посланието

Избраните ясни и точни послания провокират конкретни действия. Основното съдържание е синтезирано в няколко изречения. Kраткото изложение е създадено така, че да заинтригува потребителите. Акцентира се на възможностите и предимствата с подходящи изображения и линкове, като целта е потенциалните клиенти да влязат на web страницата и поръчат продукта.

Правова рамка

Изпращането на електронни съобщени се регулира от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) чл.5 и чл.6. Те могат да се изпращат без риск към юридически лица, които не са вписани в Електронния регистър в Комисия за защита на потребителите (КЗП). При изпращане на съобщения към физически лица, за да се избегне риск от административно наказание, в писмото трябва да са спазени изискванията на ЗЕТ.

За пълна и изчерпателна информация направете запитване, като попълните формуляра за предоставяне на първоначални данни както за дейността и клиентите на фирмата, така и за Вашите изискванията към услугата.