бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Cloud computing

Каквo e cloud computing?

Най- бързо развиващата се иновативна технология.

Облачните структури се развиват много динамично, всички компании се стремят да използват тази нова модерна евтина и удобна технология.  Експерти смятат, че тази тенденция ще продължи да расте и да се развива още повече през следващите няколко години. До момента се разработваха приложеня, които бяха пригодени за големи компании, но сега се предлагат решения за малки и средни предприятия. Нашата цел е да помогнем да се разбере цялостната концепция на облачните структури, тяхното действие и техните предимаства.

С какво са по-добри?

Всички ние ползваме облачните структури, вероятно ги ползваме точно в този момент, но не го знаем. Онлайн услугите като изпращане на електронна поща, гледане на филми или телевизия, слушане на музика, играене на игри, размяна на снимки и други файлове, са възможни благодарение на облачните решения (cloud computing).

Разходи

При използването на облачни структури не е необходим капитал за закупуване на хардуер и програмни продукти, изграждане на сървърни центрове, електрическо захранване, IT експерти за поддръжка на инфраструктурата.

Гъвкавост 

Cloud услугите се предоставят на самообслужване и дават възможност за ползване до огромни количества изчислителни ресурси, които могат да бъдат достъпени бързо, само с няколко клика на мишката. 

Интеграция 

Автоматичната интеграция на софтуера позволява персонализирате на услугите и софтуерните приложения, т.е. могат да се подберат само тези, които най-добре отговарят на индивидуалните потребности.

Производителност

При използването на облачни решения отпада поддръжката на хардуера, инсталирането на приложения и други дейности. така че екипите могат да прекарват времето за постигане на по-важните бизнес цели.

Продуктивност 

Най-големите облачни структури се намират в защитени центрове за данни, които са оборудвани с най-ново поколение бърз и ефективен хардуер. Това предлага намалена латентност за приложенията и по-големи икономии.

Надеждност 

Облачните структури са програмирани така, че лесно и евтино да правят резервно копие (backup) на данните, възстановяване на системата при бедствие (Disaster Recovery), и непрекъснатост на бизнес процеса. 

Как се внедряват?

Изготвяне на стратегия и планиране

на миграцията

Изпълнение на процеса, който включва

  • Миграция на поща и данни
  • Обучение на персонала

Управление на промяната и поддръжка

след внедряване

Видове cloud computing

Office 365

Office 365 e името на новия MS Office пакет, разработен от Microsoft и предоставян на клиентите под формата на облачна услуга. Освен стандартните програми (Word, Excel, Outlook, PowerPoint и др.), Office 365 предлага също Microsoft Exchange, Share Point и Skype for Business.

G Suite

G Suite включва електронна поща, място за съхранение и споделяне на файлове, видео-конферентни разговори, календари, документи и възможност за колаборация с тях. Инструменти на Google: Gmail, Google Drive, КалендарGoogle Docs и Google Hangouts, вече се използват от стотици милиони хора и точно сега можете да започнете да ги използвате и вие, без закупуване на никакви нови сървъри или оборудване.

G SUITE

google-vs-office-365-1024x576

OFFICE 365

Кое решение е по-доброто за вашия бизнес?

За да намерите оптималния вариант за Вашия бизнес трябва да анализирате процесите и ресурсите, да съобразите решението със стратегията и целите на компанията Ви. Някои въпроси към себе си са:

Какви са разходите, свързани с поддържка на хардуера и софтуера преди мигрирането към облачна структура?

Колко от служителите на компанията Ви имат нужда от пълните пакети с приложения и колко имат нужда само от приложения на служебните си компютри?

За кои от дейностите и процесите в компанията е подходящ G Suite и за кои е подходящ Office 365?

Колко ще Ви струва абонамента на различните пакети, които са необходими за покриване нуждите на бизнеса Ви откъм IT инфраструктура?

Само облачна структура ли ще ползваме или смесена? 

Ако Вие имате увереността, че модела на Вашата IT инфраструктура е облачното решение, то трябва да изберете към функционалностите на кое мобилно решение да мигрирате – G Suite или Office 365.

Сравнителни таблици

 

 

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“