бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Улесняваме Вашия бизнес като предлагме административни услуги, стремим се максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки клиент.

Регистрация на фирми

Ако искате да постигнете някаква цел, независимо каква е тя, трябва да откриете верните стъпки, които да следвате. — Тереза Лизио

Регистрация на ЕТ или дружество (ООД,ЕООД) по търговския закон в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да изберете име на бъдещата фирма и да внесете капитала по банкова сметка (за ООД и ЕООД). След като направите това в срок до 2 работни дни Вие ще сте собственици на исканата от вас фирма и ще можете да осъществявате дейността си според законите на страната.

Освен регистрация на фирми, предлагаме пълен набор услуги, свързани с Търговския регистър, като промени в обстоятелствата, продажба на дружествени дялове, заличаване на фирми и др.

Ако се доверите на нас за регистрация на новата Ви фирма, Про-ФИТ бизнес консулт ООД Ви предлага по-ниски цени за счетоводни услуги.

Административни услуги

* Издаване на фактури от Ваше име

* Събиране на документи от офиса на клиента

* On-line банкиране

* Подаване на документи към различни институции

* Издаване на актуални състояния

* Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

* Деклариране на получени заеми пред БНБ

* Преводи, регистрации и пререгистрации и други

* Изготвяне на договори и други документи

5

Други регистрации

28_mini

* Регистрация по Закона за защита на личните данни;

* Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;

* Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;

* Регистрация в Инспекция по труда;

* Регистрация в Камарата на инсталаторите;

* Регистрация в Българска Браншова Камара;

* Регистрации в Министерството на финансите;

* Регистрации в Българска Народна Банка;

* Регистрация на търговски обект в общината;

*Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност;