Счетоводни услуги

Основни приоритети при работата с клинтите са:

 
Повишаване на ефективността на Вашите управленски и бизнес решения.
Намаляване на Вашата данъчна тежест при стриктно спазване на данъчното законодателство.
Успешен посредник между Вас и държавните институциите като НАП, НОИ и др.
Счетоводство
Предоставяме услуги, отговарящи на нуждите Ви, улесняващи избора вземането на решения.
Анализи
Използвате счетоводната информация за правилно управление на бизнеса.
Иновативност
Прилагаме новостите в данъчното и счетоводното законодателство в различни индустрии.
Обучения
Ние преподаваме знания, спомагаме за улесняване на бизнес процесите в компанията Ви.

Защо да изберете нас?

„Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД предлага квалифицирани, професионални данъчни консултации и счетоводство на фирми във всички области на бизнеса. Разполагаме с експерти в сферата на финансовия бизнес анализ, управление и контрол, банкови кредити и различни финансови инструменти. Счетоводната услуга е в комбинация с предварителен и периодичен анализ на стопанската дейност на клиента, за намирането на най-добрите управленски решения

Нашата мисия е да направим Вашия бизнес успешен.

ПРЕЦИЗНОСТ

Навременна услуга и стриктно обработени документи.

КОНФЕДЕНЦИАЛНОСТ

Работим в един екип с нашите клиенти.

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Точно прилагане на законовите изисквания.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Предварителен анализ на бизнеса и специфите му.

girl-accounter

Какво предлагаме?

Абонаментно счетоводство на фирми
 • Текущо счетоводно отчитане на документи;
 • Счетоводен баланс;
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС;
 • Начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
Данъчни консултации
 • Данъчна защита
 • Данъчни консултации
 • Планиране на осигурителните данъчни задължения
 • Данъчни консултации на български граждани, работещи в чужбина и на чужди граждани, живеещи в България.
ТРЗ и човешки ресурси
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
Финансов контрол
 • Документален и материален контрол
 • Финансов и управленски контрол
 • Документален контрол
 • Внедряване на системи и разработка на контролни дейност
Корпоративни финанси
 • Анализ и планиране на паричните потоци на дружеството
 • Управленски решения по конкретен проблем
 • Консултации при сключване на договори
 • Изготвяне на договори
Еднократни услуги
 • Годишно данъчно и счетоводно приключване
 • Данъчни декларации на физически лица;
 • Представяне пред банкови и други финансови институции;
 • Изготвяне на справки и отчети към НСИ.

НАШИТЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ 

 Ние работим в синхрон с нашите клиенти, като се съобразяваме с организационната структура на компанията, така че заедно постигаме успехи в бизнеса.

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ

img17

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИТЕ 

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“

ПУБЛИКАЦИИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ