ЗА НАС

„Про ФИТ бизнес консулт“ ООД е компания, създадена от управляващи съдружници, готови да споделят своя богат опит и професионални практики в областта на финансовия мениджмънт, счетоводството, web дизайна и иновативните технологии, като ги приложат приуправлението и развитието на предприятия, работещи в различни сектори на икономиката. Предлагат се широк кръг консултантски услуги, разработване и управление на проекти, различни обучения и семинари.
Да допринася за увеличаване на добавената стойност на своите клиенти чрез въвеждане на добри управленски практики в областта на корпоративните финанси, интернет маркетинга и технологиите е основна цел на нашата компания.
Освен консултиране фирмата предлага услуги в следните области:
  • икономика – счетоводни услуги, разработване на финансови анализи и отчети
  • информационни технологии и web дизайна – изработване на интернет страници и внедряване на облачни структури

Екипът ни от доказани професионалисти вярва и изповядва, че спазването на реда и правилата винаги води до ефективни и високи резултати в дейността на организациите. Поставяме амбициозни цели, които да отговорят на нуждите на нови и установени фирми във връзка с администриране на процеси, ресурси и проекти, практически насочени обучения на служителите и изграждане на устойчиви бизнес модели.

 МИСИЯ

„Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД е компания, която предоставя на компетентно професионално ниво качествени иновативни услуги, съобразени със спецификата на клиента, с предизвикателствата на пазарната ситуация чрез методи базирани на кондиденциалност, лоялност и прозрачност.

 ВИЗИЯ

„Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД  има амбицията да бъде  безспорен лидер в осугуряването на полезни и качествени услуги за клиентите си, използвайки модерните технологии и добрите практики, да бъде разпознаваема и предпочитана компания в областта на консултантския бизнес.

 ЦЕЛИ

  • Утвърждаване на „Про-ФИТ бизнес консулт“ на пазара като желан и надежден партньор;
  • Подобряване на конкурентноспособността с оглед динамичните промени на пазара;
  • Участие в проекти с национална и международна значимост;
  • Предоставяне на качествени и ефективни услуги на атрактивни цени;
  • Разширяване на портфолиото на компанията;
  • Подбор на опитни специалисти и повишаване на квалификацията им;
  • Максимилизиране на печалбата.

От нашите клиенти …

4
Мария Каменова
Булрад ЕООД
управител

Редовен участник съм в семинарите, организирани от компанията. Лекторите са изключително компетентни, практическите казуси са много полезни за мен, и ми помагат да се справя с предизвикателството да управлявам собствен бизнес.

layer-16
Георги Маринов
Еко Пласт ООД
Управител

Имам собствен цех за производство на пластмасови изделия и финансово-счетоводната материя ми е доста непозната. Но ръководя собствен бизнес и трябва да бъда в крак с всички нови правила и изисквания. Благодаря на екипа на „Про-ФИТ бизнес консулт“ ООД за досъпно поднесената информация“

ценности

Оставаме последователни на мисията и целите на компанията и се ангажираме с дисциплина, прозрачност и почтеност. 

Ние сме отзивчиви и овластени хора, с отворено и различно мислене, които гледат на нещата от различна перспектива. Ние вярваме, че всеки бизнес има своето място и нашето партньорство е насочено към целта, то да бъде намерено.

Развитие
Нашият екип се учи непрекъснато търсeйки отговори, нови идеи и начини, за да работи успешно в една динамична, приятелска и подкрепяща атмосфера.
Обучение
Ние вярваме, че ученето през целия живот стои в основата на ефективната работа, затова се грижим за професионалното израстване на всеки един от нас.
Диалогичност
Решенията за ключовите предизвикателства пред нас се вземат само в диалог и откритост. Насърчаваме прозрачните и честни взаимоотношения.
Партньорство
Работата ни се основава на прозрачност, лоялност, конфиденциалност и отчетност пред контрагентите ни. Ценим високо доверието на всеки партньор.

Точния екип за вашата бизнес идея

Ние обичаме това, което правим

УПРАВЛЯВАЩИ СЪДРУЖНИЦИ

Експертизата на нашия екип обхваща две основни облсти от бизнеса – финансово-счетоводен мениджмънт и информационни технологии с web дизайн.

Намираме се в София, но сме мобилни и работим с фирми от цялата страна.

Neli_photo
Недялка Иванова
Управляващ съдружник, Информационни технологии
+359 89 531 3152
18870919_1663330167028730_1742694859_n
Росица Йорданова
Управляващ съдружник, Финансов и счетоводен мениджмънт
+359 89 860 5544

Свържете се с нас

За безплатни консултации, записване за семинари и обучения
Нашият офис
бул. Васил Левски 1а, ет. 1, ап.7
1142 София
E-MAILS
office@pro-fitconsult.com
info@pro-fitconsult.com
Телефони
+359 89 531 3152
+359 89 860 5544