бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Нов електронен обмен и край на свидетелството за съдимост на хартия

С промените в законодателството, в сила от началото на годината, отпада напълно изискването към хората с чисто съдебно минало да представят удостоверението като доказателство. Администрациите пък са задължени да правят справка за данните за съдимостта на гражданите чрез проверка в регистрите и електронен обмен на информация.

При издаване на свидетелство за съдимост по служебен път отпада изискването гражданите да предоставят акт за раждане и вече не се събира държавна такса. Вицепремиерът Дончев инициира създаването на нарочен електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани от тях удостоверения и свидетелства.

640-420-opashki-za-svidetelstvo-za-sydimost-vadim-go-i-onlajn

 

Прочети още на: тук

Leave a comment