бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Дигитализацията в България

Данните са от  проведено през 2016 г. изследване националния статистически институт (НСИ).

63,5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си. През тази година домакинствата с достъп до мрежата се увеличават с 4,4 процентни пункта спрямо предходната година.

62,8% от домакинствата имат бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

През 2016 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Североизточният район (67,3%). След него се нареждат Югозападният и Южният централен район – по 64,9%. От средната стойност за страната изостават домакинствата от Северозападния район, където с достъп до интернет са 58,6% от домакинствата.

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 36,5% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Близо половината от тях (49,5%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с мрежата, 42,5% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 32,1% от домакинствата оборудването е скъпо.

Тази година 58,1% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като в сравнение с 2015 година е отбелязан ръст от 3,5 процентни пункта.

Най-активни потребители на интернет са младежите на възраст между 16 и 24 години, като 87,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта за присъствие в глобалната мрежа и едва 12,9% от хората на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 58,5 и 57,8%.

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет в домашни условия е мобилният телефон, използван от 70,4% от активните потребители на интернет. Освен традиционните устройства, като настолен компютър, лаптоп и таблет, някои потребители избират по-интересни средства за сърфиране, например смарт телевизор, който се използва като устройство за достъп до интернет от 6,2% от лицата.

 

digital transformation

Предизвикателствата към бизнеса

Бизнесът от своя страна разчита на интернет, за да достигне потребителите, и увеличава онлайн присъствието си чрез поддържане на собствени уебсайтове, използване на социални мрежи и таргетирани реклами. Една четвърт от компаниите (24%), които имат собствени уебсайтове, предлагат през тях възможност за онлайн поръчки или резервации. Близо половината (46%) пък разчитат на социални медии за разпространение на информация или с маркетингови цели.

Тази статистика предполага, че промяната в бизнес процесите и адаптирането им към новите  реалности са задължителни (виж „Дигитална трансформация„). Огромните възможности, които предлагат цифровите технологии за създаване на нови канали за мениджмънт, маркетинг, разплащане, дистибуция са провокации, с които бизнесът трябва да се справи.

Използването на мобилни устройства за достъп до интернет и социалните медии е най-динамичната част от процеса на дигитализация и дава  шанс за развитие и разгръщане на потенциала на мобилните мрежи, т.е. „широколентови“ или 4g.

Променят се и очакванията на клиентите. Те искат да получат стоката или услугата независимо кога и къде се намират, искат да комуникират просто и лесно – само с един клик.

Това са предизвикателствата пред бизнеса в модерния дигитален свят. Предстои на всички компании – големи средни и по-малки да извървят пътя, за да им отговорят, да се възползват от предимствата на дигиталните технологии, да   адаптират процесите във фирмата, съобразно тренда на развитие.

Leave a comment