бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

Нови правила за изплащане на болнични и майчинство през 2018 година

6В срок до 10 работни дни от представянето на необходимите данни за болничните листове от осигурителя и от постъпването на данните от издадените болнични листове от органите на медицинската експертиза по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки ще се изплащат паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство. За това информираха от Националния осигурителен институт. Извън тези по болничен лист, паричните обезщетения се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на данните от удостоверенията от осигурителите и от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение по декларираните лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки, пише КРОСС.

Прочети още в actualno.com

Leave a comment