бул. Васил Левски 1а, София 1142
+359 895 313152

„Първото правило на бизнеса е да постъпваш с партньорите така, както би искал те да постъпват с тебе.“ Чарлз Дикенс

Експертни области 

Консултиране
Консултиране
Финанси
Финанси
Технологии
Технологии

Услуги и решения

Счетоводство финанси
ll
Обучения семинари
Бизнес консултации
Webdesign IT
управление проекти

Защо нас?

Професионализъм и опит

Професионален опит на управляващите съдружници, висококвалифицирана експертиза и прецизност, непрекъснато обучение, развитие и сертифициране в областта на финансите и информационните технологии.

Компетентност и знания

Извършваме дейността си в съответствие с най-високите европейски изисквания чрез непрекъснат процес на екипно подобряване на квалификацията и всеобхватно познаване на местните и международни практики и стандарти.

конфеденциалност и лоялност

В основата на фирмената ни политика е работата в екип с клиентите. Прозрачния процес при управлението на проеки, конфиденциалността, полагането на усилия за тяхната удовлетвореност създава връзка, лоялност и доверие. 

Мотивация и партньорство

Нашата мотивация е в позитивното отношение към работата, ясните и коректни отношения с клиентите. Успехът ни кара да се чустваме значими и мотивирани. Ние ценим и подкрепяме нашите бизнес- партньори.

Качество и ефективност

Ние прилагаме  индивидуален подход според специфичните потребности и цели на Клиента, предлагаме решения, съобразени с изискванията им. Предлагаме гъвкав и прозрачен процес, ефективни методи, ориентирани към всеки детайл.

Иновации и информация

Поддържаме високо ниво на информитраност по отношение на компетенциите в областта на информационните технологии, финансовия и счетоводен мениджмънт. Прилагаме иновативни подходи и решения в процеса на консултиране и управление на проекти.

„Успехът е резултат от усъвършенстване, усилена работа, взимане на поука от неуспеха, лоялност и постоянство.“ Колин Пауъл

Основни компетенции

Консултиране
Нашите клиенти получават качествена и ефективна услуга. Професионализмът и опитът на консултантите ни, които ползват най-новите инструменти в областта на IT, финансите и управлението на проекти, е гаранция за успешно партньорство.
Финанси
Изготвените от консултантите ни, експертизи, отчети и анализи на корпоративните финанси на клиента помагат на мениджърите да управляват компанията си, така че да достигнат на зададена стратегическа цел и получат максимална добавена стойност.
Информационни технологии
Оптималните IT решения, предлаганите от нашите експерти са съобразени със спецификата на предмета на дейност на клиента, неговите реални потребности и финансови възможности, базирани са на най-съвременни технологични платформи.
Web дизайн
Ние знаем колко важно е качественото и забележимо присъствие на клиентите ни в глобалната мрежа. Индивидуалните интерактивни решения на web страници и online магазини, възможностите за обучение и самостоятелната поддръжка на страниците са нашите основни предимства.

И още детайли … 

Съвременните реалности изправят компаниите пред редица бизнес предизвикателства. Като бизнес-партньори ние помагаме нашите клиенти да ги посрешнат подготвени, да ги преодолеят, като поставят бизнеса си на нова основа, базирана на иновативните технологии. Ние предлагаме обширен набор от консултантски услуги в областите на финансовия и счетоводен мениджмънт, бизнес стратегия и анализи, WEB дизайн и информационните технологии. Ние адаптираме услугите си в зависимост от нуждите на нашите клиенти, обединявайки задълбочени познания за пазара и дългосрочен ангажимент свързан с развитието на компаниите.

Предпечатна подготовка
Предпечатна подготовка
Бизнес планиране и бюджетиране
Бизнес планиране и бюджетиране

Извършва се на базата на професионална оценка на финансовите потоци в компанията.

Оперативно счетоводство
Оперативно счетоводство

Качествена счетоводна услуга на достъпни цени предлагана от нашия екип от експерти.

Данъчна политика и социално осигуряване
Данъчна политика и социално осигуряване

Консултации за български и чуждестранни граждани по въпросите на трудовото законодателство на Република България.

Финансови политики и процедури
Финансови политики и процедури

Финансови консултации за по-ефективен и оптимален бизнес процес.

Управление на проекти
Управление на проекти

Прилагаме ефективни методи, техники и добри практики, съобразно естеството и мащаба на съответния проект, източниците на финансиране и изпълнителите

Европейски фондове и програми
Европейски фондове и програми

Как да финансираме собствен стартиращ, малък, среден или голям бизнес, какви мерки за безвъзмездна финансова помощ има и начина за кандидтстване по тях?

Бизнес проучване (Дю дилиджанс) и анализ
Бизнес проучване (Дю дилиджанс) и анализ

Aнализ, оценка на кредитоспособността и инвестиционната привлекателност на дадена компания, реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и диверсификация на бизнеса.

НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ

Подкрепяме ученето през целия живот
Учим се от успехите и грешките
Създаваме по-добра услуга за клиента
Анализираме и преценяваме икономическите тенденции
ITIL best practices
Оптимизираме комуникационните потоци в компанията
Имате проблеми и няма кой да Ви консултира? 

 Нуждаете се от помощ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

АДРЕС

 бул. Васил Левски 1а, ап.7 
 1142 София

ТЕЛЕФОНИ

Стационарен: + 359 2 46 387
Мобилен: +359 89 531 3152

КОНТАКТ

info@pro-fitconsult.com
office@pro-fitconsult.com

Работно време

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 9:00 – 18:00
ПОЧИВНИ ДНИ: събота и неделя